PROJEKTANT: Oktawia Mikuła, Małgorzata Werhun-Popiołek

LOKALIZACJA: Golina

DATA: czerwiec 2018

POWIERZCHNIA: 9,2 ha

INWESTOR: Gmina Golina

PARK W GOLINIE

Park znajduje się w powiecie konińskim, jego powierzchnia wynosi 9,2 ha.

W pierwszym etapie rewaloryzacja parku zabytkowego polegała na przeprowadzeniu inwentaryzacji dendrologicznej wraz z dokładnymi analizami przestrzennymi i dendrochronologicznymi. Projekt miał na celu uczytelnienie historycznych walorów założenia parkowego oraz odtworzenia układu ścieżek i otwarć widokowych.  Podczas pracy bardzo ważne było zwrócenie uwagi na podkreślenie wartości przyrodniczych parku.