oferta

Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą! 
W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji Klienta. 
Można kontaktować się ze mną telefonicznie lub mailowo!

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I BALKONÓW

INWENTARYZACJE I ANALIZY DENDROLOGICZNE

REWALORYZACJA PARKÓW ZABYTKOWYCH

REALIZACJE TERENÓW ZIELENI

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I BALKONÓW


Projektowanie wymaga działania według określonego i przemyślanego planu. Składa się na niego kilka kluczowych etapów, które pozwalają mi na maksymalne dostosowanie projektu do potrzeb przyszłych użytkowników.

I SPOTKANIE I WIZJA TERENOWA

Bardzo ważna jest dla mnie rozmowa z Klientem, podczas której mogę poznać jego oczekiwania oraz preferencje związane z projektem. 

Wspólnie ustalamy szczegóły dotyczące stylu, czy istnieją ulubione gatunki roślin oraz jakie elementy i funkcje powinny znaleźć się w projekcie. 

Bardzo istotny jest stan istniejący i określenie powiązań przestrzennych. 
Podczas spotkania przedstawiam zakres opracowania oraz wszelkie niezbędne informacje związane z przebiegiem współpracy.
Po spotkaniu wykonuję pomiary terenowe, a jeśli na działce występuje roślinność niezbędne będzie również wykonanie inwentaryzacji zieleni.


II KONCEPCJE PROJEKTOWE

Na podstawie wstępnych ustaleń dotyczących doboru nawierzchni, elementów czy roślin, opracowuję koncepcje dwie układu przestrzennego w formie rzutów 2D oraz poglądowe modele.

III KONSULTACJA

W celu omówienia koncepcji oraz zastosowanych w nich rozwiązań umawiamy drugie spotkanie. To na nim wymieniamy się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi projektu.


IV PROJEKT

Po ustaleniach dotyczących ostatecznego układu oraz reszty materiałów przechodzę do sporządzenia projektu technicznego zagospodarowania ogrodu i szczegółowego projektu nasadzeń wraz z ich zapotrzebowaniem.  

Na  ich podstawie przygotowuję wizualizacje 3D i przekazuję je do akceptacji.  
W końcowym etapie sporządzam dokumentację projektową składającą się z części opisowej oraz graficznej. 

W zakres dokumentacji wchodzą m.in. wytyczne do pielęgnacji roślin, specyfikacja materiałów i elementów małej architektury, wykaz powierzchni projektowanych oraz  zestawienie roślin. 

Do opracowania dołączone są rysunki techniczne oraz koncepcyjne.

 • inwentaryzacja terenowa
 • 3 propozycje układu przestrzennego,
 • koncepcja zagospodarowania ogrodu (rzut z góry w wersji kolorowej)
 • projekt techniczny zagospodarowania ogrodu
 • wymiarowanie
 • projekt techniczny nasadzeń
 • zestawienie roślin projektowanych wraz z obliczonym zaporzebowaniem
 • szczegółowe rysunki techniczne (mała architektura, przekroje itp.)
 • wykaz powierzchni projektowanych
 • cześć opisowa z zaleceniami pielęgnacyjnymi oraz opisem zastosowanych materiałów
 • wizualizacje 3D

 

Dokładny zakres projektu jest ustalany indywidualnie na pierwszym spotkaniu.

INWENTARYZACJE I ANALIZY DENDROLOGICZNE


Wykonuję szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby składania wniosków o wycinkę oraz planowania inwestycji.

Inwentaryzacja składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.

Zawiera:

 • oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim,
 • pomiary (obwód pnia/pni, powierzchnia, wysokość, średnica korony)
 • ocena stanu sanitarnego drzew i krzewów,
 • uwagi

Zawiera lokalizację drzew i krzewów na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

REWALORYZACJA PARKÓW ZABYTKOWYCH

 

Zajmuję się projektami rewaloryzacji parków zabytkowych oraz innych terenów zieleni. Prawidłowo wykonana rewaloryzacja ma na celu przywrócenie pierwotnego charakteru założenia, dlatego ważne jest przeprowadzenie szczegółowych badań historycznych i analiza materiałów archiwalnych.

W kolejnym etapie wykonuję dokładną inwentaryzację dendrologiczną, na podstawie której możliwe jest opracowanie graficznych analiz dendrochronologicznych (wiek drzewostanu, gatunek), licznych analiz kompozycyjnych oraz gospodarki drzewostanem.

Po dokonanej części analitycznej możliwe jest przejście do etapu projektowego, który umożliwia  rzetelne opracowanie wytycznych oraz odtworzenie pierwotnej kompozycji założenia zabytkowego.

REALIZACJE TERENÓW ZIELENI

 

Oferuję kompleksową realizację ogrodu na terenie całej Wielkopolski.

Współpracuję z firmami wykonawczymi na terenie Poznania, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości proponowanych usług.

Tworzę realizacje ogrodów dla Klientów indywidualnych, projektuję tereny zieleni miejsc publicznych, a ponadto podejmuję też kompleksowe zlecenia projektowe dużych przestrzeni, jak np. zieleń osiedlowa, tereny publiczne, czy parki zabytkowe. 

Mając na uwadze różnorodność tych projektów, zawsze staram się dopasowywać przestrzeń do wizji Klienta. 


Wierzę, że nawet niewielka przestrzeń może dać właścicielowi dużą satysfakcję i stać się jego własną przestrzenią, wolną od trudów i tempa życia. 

Zapraszam do współpracy.