PROJEKTANT: Oktawia Mikuła, Małgorzata Werhun-Popiołek

LOKALIZACJA: Giewartów

DATA: maj 2019

POWIERZCHNIA: 5,3 ha

INWESTOR: Prywatny

PARK W GIEWARTOWIE

Przedmiotem opracowania był projekt rewaloryzacji parku w Giewartowie na zlecenie klienta prywatnego. Projekt miał na celu odtworzenie historycznych walorów komponowanego krajobrazu parku przy jednoczesnej adaptacji na cele rekreacyjne.