PROJEKTANT: Oktawia Mikuła

LOKALIZACJA: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

DATA: Maj 2020

INWESTOR: MTP Poznań

ZIELEŃ EXPO DUBAJ 2021

Ekspozycja roślinna w Dubaju składa się z kilkunastu zaprojektowanych donic zlokalizowanych na placu przed polskim pawilonem EXPO oraz w strefie kawiarnianej.

Każdy z pojemników został poświęcony określonemu siedlisku występującemu w Polsce (bagienne, leśne, wydmowe, agrarne itp.). Ponadto, w donicach zostały umieszczone urządzenia przeznaczone do przekazywania treści wystawy, powiązane z typem roślinności prezentowanym w danej donicy. Są to interaktywne wyświetlacze, gogle instalacje dźwiękowe umożliwiające obserwowanie i nasłuchiwanie natury charakterystycznej dla polskich siedlisk. Ze względu na długi czas trwania wystawy (6 miesięcy), dla każdej z donic opracowano specyfikację techniczną dot. wymagań roślin, opracowano specjalny system odprowadzania wody, oraz dopasowano materiał uzupełniający i ściółkujący.
Siedliska uwzględnione w donicach przy wejściu do pawilonu to m.in.: wydma szara przechodząca w bór suchy, torfowisko wysokie, ols jesionowy (krajobraz bagienny), lasy bieszczadzkie czy kwaśne buczyny pomorskie. W strefie gastronomicznej zastosowano donice wbudowane w stół z roślinnością agrarną, ogrodniczą oraz ziołami.