PROJEKTANT: Oktawia Mikuła

LOKALIZACJA: Owińska

DATA: styczeń 2021

POWIERZCHNIA: 16,5 ha

INWESTOR: Gmina Czerwonak

PARK W OWIŃSKACH

Pierwszy etap projektu w Owińskach obejmował szczegółową inwentaryzację oraz gospodarkę drzewostanu. W trakcie prac stworzono wiele analiz przestrzennych, które stanowiły bazę do opracowania głównych założeń projektowych. Następnie wykonano szczegółowy plan rewaloryzacji, który obejmował m.in. odtworzenie ścieżek oraz osi widokowych, odrestaurowanie kładek wodnych i balustrad, wytyczenie stref uzupełnienia drzewostanu, a także opisy zabiegów pielęgnacyjnych.