PROJEKTANT: Oktawia Mikuła, Małgorzata Werhun-Popiołek

LOKALIZACJA: Ignacew

DATA: czerwiec 2017

POWIERZCHNIA: 2000 m2

INWESTOR: Prywatny

TARASOWY OGRÓD LEŚNY

Głównym wyzwaniem w procesie projektowym była urozmaicona rzeźba terenu oraz lokalizacja działki. Wyjściowa różnica wysokości wynosiła ponad 6 m, a część projekowanego obszaru była porośnięta lasem sosnowym.

Wytyczne projektowe polegały na przebudowie rzeźby terenu w celu udostępnienia działki  oraz wprowadzeniu licznych gatunków atrkacyjnych w różnych porach roku. W znacznej mierze skupiono się na gatunkach o charakterze biocenotycznym, stanowiących pożytek dla ptaktów. Znaczną część drzewostanu zdecydowano się zaadaptować, natomiast w celu uczytelnienia układu oraz wprowadzenia piętrowego uformowania terenu zaproponowano konstrukcje gabionowe, które wyznaczają kolejne partery ogrodu.

W ogrodzie wyodrębniono cztery wnętrza ogrodowe. Pierwsze stanowiła część frontowa z podjazdem samochodowym oraz wyższymi partiami zieleni o prostym, rytmicznym układzie. Kolejna część znalazła się za budynkiem gospodarczym, gdzie zlokalizowano rozległy teren o funkcji rekreacyjnej. Poniżej tarasu, trzecie wnętrze tworzy trawnik w kolistym kształcie otoczony atrakcyjnymi gatunkami krzewów. Ogród leśny jako ostatnia strefa, został zaaranżowany najniżej i otoczony bujną roślinnością. W jego obrębie zaproponowano częściowe utwardzenie nawierzchni i wprowadzenie drewnianej altany i grilla ogrodowego.